Spring over hovedmenu

Konferencen

Nordisk Social Forsikringsmøde skal lette samarbejdet på socialsikringsområdet mellem de nordiske lande og lande uden for Norden

I 2024 afholdes det 21. Nordiske Socialforsikringsmøde i København.

Nordiske Socialforsikringsmøder handler om social sikring i bred forstand. Møderne har været afholdt siden 1935 og er en del af det institutionelle samarbejde i Nordisk Ministerrådet for Social- og Helsepolitik.

Nordiske Socialforsikringsmøder samler beslutningstagere, eksperter og højtstående embedsmænd på tværs af alle facetter af det nordiske socialsikringsområde til inspirerende oplæg, paneldiskussioner og netværksdannelse.

Møderne afholdes ifølge praksis og vedtægterne hvert fjerde år, hvor landene skiftes til at være værtsland og i 2024 er Danmark værtsland. Forud for hver konference nedsættes en permanent komité med repræsentanter fra samtlige nordiske lande, som forbereder og har ansvaret for at gennemføre konferencen.

Til Nordisk Socialforsikringsmøde 2024 består arbejdsudvalget af følgende institutioner:

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
  • Beskæftigelsesministeriet
  • Ankestyrelsen
  • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  • Udbetaling Danmark /ATP

Sprog

Gensidig forståelse af hinandens sprog øger følelsen af fællesskab mellem folk i Norden. Arbejdssprogene på konferencen vil være dansk, svensk og norsk. Udvalgte keynote-taler og sessioner vil være på engelsk.

Nordisk Socialforsikringsmøde 2024's permanente komité